Overmester og Embedskollegiet ønsker egne brødre og gjester velkommen til Øvre Nes.
Jeg håper flest mulig av brødrene vil sette av tid til våre logemøter.

Møt så ofte dere kan og vær med å styrke samholdet og det sosiale fellesskapet i logen.

Vel møtt !

Med broderlig hilsen i
Vennskap,Kjærlighet og Sannhet.

Gunnar Melbye
Overmester.