Logeåret 2023

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre et godt logeår.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Anne Marie Aastad Bråten
OM