Velkommen til loge 95 Isegran

 

Som Overmester i Loge 95 Isegran vil jeg ønske brødrene velkommen tilbake etter pandemiperioden, og at vi får noen hyggelige møter denne høsten.

Til den som ennå ikke er medlem og er interesert kan du få mere informasjon ved å henvende deg til en av personene på høyre side.

Vennlig hilsen

Ingar Olsen Overmester