Velkommen til loge 95 Isegran

- Østfolds triveligste loge

 

Velkommen til oss i Odd Fellow loge nr. 95 Isegran. Vi er en hyggelig gjeng logebrødre som arbeider hver dag for å bli bedre og mer menneskekjære. 

Å bli en Odd Fellow bror innebærer å bli medlem av en verdibærende, frivillig organisasjon som har som mål å fremme vennskap, kjærlighet og sannhet. Odd Fellow-ordenen har en rik historie som går tilbake til 1700-tallet. Her er noen grunner til hvorfor noen velger å bli Odd Fellow bror:

Fellesskap: Odd Fellow-ordenen legger stor vekt på å skape et sterkt fellesskap mellom medlemmene. Dette fellesskapet kan gi støtte og vennskap gjennom livets ulike faser.

Sosialt engasjement: Odd Fellow-ordenen er engasjert i veldedighetsarbeid og samfunnstjeneste, både nasjonalt, internasjonalt og lokalt i Fredrikstad. Gjennom medlemskap i vår loge kan du delta i prosjekter og aktiviteter som støtter lokale samfunn og hjelper de som trenger det.

Personlig utvikling: Medlemskap i Odd Fellow-ordenen gir muligheter for personlig vekst og utvikling. Dette kan inkludere å lære om ordenens filosofi og verdier, samt delta i seremonier og rituelle aktiviteter som fremmer selvrefleksjon.

Etisk og moralsk veiledning: Odd Fellow-ordenen legger vekt på verdier som integritet, kjærlighet og sannhet. 

Tradisjon og historie: For noen mennesker er det en interesse i å delta i en orden med en lang historie og tradisjon. Odd Fellow-ordenen har røtter som går tilbake flere hundre år, og medlemskapet kan gi en følelse av tilknytning til denne historien.

Å bli medlem: Motivasjonen for å bli en Odd Fellow bror varierer fra person til person. Noen søker sosialt fellesskap, andre ønsker etisk og verdimessig utvikling, mens andre er interessert i å delta i veldedighetsarbeid. Om du vurderer å bli en logebror, kan du kontakt en av disse brødrene i 95 Isegran:


Stefan Antonsen, Eks. Overmester, tlf 905 50 565
Christopher Stordal, Undermester, tlf 992 44 755
Pål E. Johnsen, Overmester, tlf 900 27 398

Vi gleder oss til å høre fra deg!