Odd Fellow loge nr. 95 Isegran ble stiftet 3. desember i 1977, og sprang da ut av Loge nr. 12 Kongssten. Vi er i dag snaut 70 brødre som treffes til logemøter i Odd Fellow huset på Råbekken, den 2. og 4. tirsdagen hver måned, fra august til mai.

Medlemmene i vår loge bor spredt i nedre Glomma regionen og er fordelt aldersmessig fra 39 til 91 år. Vi er samfunnsborgere som utgøres av et jevnt snitt av befolkningen. Vi vektlegger at vi er brødre - og at yrkesmessig stilling, sosial status eller religiøs tilknytning egentlig er uten interesse. Vår loge er et samlingssted for vennskap, hygge, læring og utvikling.

Et budord for brødrene i 95 Isegran er Raushet. Det kan være så mangt, og vi har valgt å benytte kåsøren Kathrine Aspaas sin beskrivelse for vår fortolkning av dette rommelige begrepet.

Hva er raushet?

Raushet er å unne andre suksess.
Raushet er å våge åpenhet.
Raushet er å lytte til andre.
Raushet er å våge å feile.
Raushet er å tillate andre å feile.
Raushet er å hjelpe andre.
Raushet er å ta et skritt tilbake før vi dømmer andre.
Raushet er å tilgi oss selv – og andre.
Raushet er å konfrontere med vennlighet.
Raushet er å sette grenser med vennlighet.
Raushet er å takke vennlig nei til det som ikke gir oss glede.