VINTEREN 2023

Vel møtt til et nytt kalenderår. Vi går nå mot lysere tider. Vi håper at det også vil gjelde vårt leir arbeide.Derfor er det viktig at også du kommer til våre leirslagninger.

Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Eva Pettersen
HM