Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

 

Eva Pettersen
HM