Navnet Morenen har en geografisk bakgrunn.

Etter istiden trakk breene seg tilbake og la igjen store voller, morener av stein, sand og jord. En av disse starter ved Jeløy i Moss,  går på vestsiden av Vannsjø gjennom Rygge og Råde og videre langs Visterflo som er Fredrikstads nordgrense.

Denne morenen eller Raet , er da både et felles naturlig grunnlag  for logene i Moss og Fedrikstad, og for en stor del et geografisk skille mellom Østfolds to leirdistrikt. Symbolsk kan det trekkes en paralell mellom Odd Fellow-Ordenen og en morene i det at begge bevarer og holder verdier på plass.