Hovedmatriarken og Embedskollegiet
ynskjer alle matriarkar
ein god termin.
Vi håpar på stor deltaking og brei oppslutnad.

Med matriarkalsk helsing i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Gudrun Bekken HM