Hornelen

For medlemmer

29
aug
Arbm.
Førde
19:00
17
sep
Fellesmøte med leir Nr. 5 Bjørgvin, Galla. Førde.
14:30
22
okt
Kl.14:00 B+ Galla. Kl.16:00 Arb.m. Etisk post, Førde
14:00
19
nov
Julemøte
Julemøte, Galla, Førde.
14:00
04
feb
Arbm.
Rapp.Nemder/Regnskap/Budsjett. Førde.
14:00