Logeåret 2022

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre et godt logeår.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Oddmar Nygård
OM