Logeåret 2023

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle brødre et godt logeår.

Møt så ofte du kan.

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Oddmar Nygård
OM