All møtevirksomhet i alle Ordensenheter utgår inntil videre. Dette gjelder også det planlagte NOFA-møtet den 19. April. Møtekalenderen beholdes fortsatt, men inntil ny informasjon kommer, er altså våre kommende møter avlyste.