Velkommen til Loge 98 Henrik Ibsen 

våren 2024

Overmester og embedskollegiet ser frem til å møte brødre og gjester til et innholdsrikt vårprogram 2024. Vi ønsker et godt oppmøte for å styrke Logens arbeid, som igjen vil gi brødrene en større glede og et økt utbytte. Dette kan vi oppnå ved å gi møtene et interessant og dypere innhold, også der hvor vi ikke har gradspasseringer. 

Vi vil arbeide for at brødrene kan reise hjem med tanken om at dette har vært et godt logemøte.    

Jeg gleder meg til neste gang.

Husk påmelding om du skal spise!

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Johan Christian Gundersen

OM