Utdrag av brev fra Storlogen 4. mai 2020:

Nye råd fra helsemyndighetene gjeldene fra 7. mai 2020: 

Det er nå anledning til å samle inntil 50 personer til et arrangement med en ansvarlig arrangør og under forutsetning at det holdes 1 meters avstand, samt at smittevernrådene ellers følges. Odd Fellow Ordenen følger dette og det gir logene god mulighet til å avholde fysisk embedsmannsmøter og andre arrangement. Det minnes også om at mange søstre og brødre kan være i en utsatt gruppe for smitte og det viktigste er å sette liv og helse først.  

Får vi ikke tilbakeslag når det gjelder smitteutvikling av Covid 19, ser det ut som om vi kan ha god aktivitet fra 15. august 2020. 

Vi ber alle etterkomme myndighetenes råd og veiledning. 

 

 

Velkommen til Loge nr. 98 Henrik Ibsen

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle en riktig god sommer 

og ser frem til å møte brødre og gjester til et innholdsrikt høstprogram 2020.

Vi ønsker et godt oppmøte for å styrke Logens arbeid
og gi brødrene en større glede og en økt egenutvikling.

Dette kan vi oppnå ved å gi møtene et interessant og dypere innhold,
også der hvor vi ikke har gradspasseringer.

Vi vil arbeide for at brødrene kan reise hjem med tanken om at
Dette har vært et godt logemøte.  Jeg gleder meg til neste gang!

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Jarle Siring

OM