Nytt fra Storlogen 3. september 2020.

Retningslinjer og råd for møter i loge og leir høsten 2020

COVID – 19 og smitteutviklingen.

Nasjonalt ser det ut til at smittespredningen nå er synkende og under kontroll. Der smittesituasjonen lokalt er lav (som i Grimstad) åpner Storlogen for å starte møteaktiviteten, dersom loger/leire ønsker å avholde møter. Dette skal fortsatt skje etter samråd og tillatelse fra DSS i distriktet.

OM vil informere medlemmene direkte om situasjonen.

Klikk på lenken nedenfor for utfyllende informasjon.

https://www.oddfellow.no/article.php?articleID=174467&categoryID=14427

 

Velkommen til Loge nr. 98 Henrik Ibsen

Overmester og embedskollegiet

hadde håpet på at vi kunne starte opp vår møtevirksomhet igjen nå i september,

men på grunn av økt koronasmitte må vi dessverre utsette møtestarten,

foreløpig ut oktober.

Vi har gledet oss veldig til nye logemøter og samvær med logebrødre,

og synes dette er ytterst beklagelig og trist, men det er en alvorlig situasjon,

og vi må handle deretter for best mulig å sikre liv og helse til våre brødre.

Alle vil bli underrettet om det kommer informasjon fra Storlogen eller andre,

som har betydning for logen og møtevirksomheten.

Følg møteplanen (kalender) på denne siden. Inntil videre vil ingen møter være publisert.

Vi ønsker dere alle en trygg tilværelse og ta vare på hverandre.

 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Jarle Siring

OM