Velkommen til Loge 98 Henrik Ibsen 

høsten 2023

God sommer til alle

Overmester og embedskollegiet ser frem til å møte brødre og gjester til et innholdsrikt høstprogram 2023. Vi ønsker et godt oppmøte for å styrke Logens arbeid, som igjen vil gi brødrene en større glede og et økt utbytte. Dette kan vi oppnå ved å gi møtene et interessant og dypere innhold, også der hvor vi ikke har gradspasseringer. 

Vi vil arbeide for at brødrene kan reise hjem med tanken om at dette har vært et godt logemøte.    

Jeg gleder meg til neste gang.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Geir Tjemsland

OM