Retningslinjer og råd for møter i loge og leir våren 2021

COVID – 19 og smitteutviklingen.

Nasjonalt ser det ut til at smittespredningen nå er krevende og vanskelig å kontrollere. 

Oppstart etter nyttår (brev fra Storlogen 21.12.2020):

Smittesituasjonen lokalt ser ut til å utvikle seg forskjellig fra sted til sted. Forutsatt at smittesituasjonen lokalt er lav, åpner Storlogen for å starte møteaktiviteten fra nyttår, hensyntatt sentrale og lokale smittevernsrestriksjoner.

OM/HP/HM vil informere medlemmene direkte om situasjonen.

Klikk på lenken nedenfor for utfyllende informasjon.

https://www.oddfellow.no/article.php?articleID=174467&categoryID=14427

 

Velkommen til Loge nr. 98 Henrik Ibsen

våren 2021

På grunn av fare for koronasmitte kan den oppsatte møteplan bli endret. 

Vi har gledet oss veldig til nye logemøter og samvær med logebrødre,

og synes dette er ytterst beklagelig og trist å avlyse møter, men det er en alvorlig situasjon,

og vi må handle deretter for best mulig å sikre liv og helse til våre brødre.

Alle vil bli underrettet om det kommer informasjon fra Storlogen eller andre,

som har betydning for logen og møtevirksomheten.

Følg møteplanen (kalender) på denne siden.

Vi ønsker dere alle et riktig 

God Nytt År

Ta vare på hverandre

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Jarle Siring

OM