Velkommen til Loge nr. 98 Henrik Ibsen

høsten 2021

På grunn av fare for koronasmitte kan den oppsatte møteplan bli endret.

Det blir ingen møter før tidligst EI 7.september.  

Vi har gledet oss veldig til nye logemøter og samvær med logebrødre,

og synes dette er ytterst beklagelig og trist å avlyse møter, men det er en alvorlig situasjon,

og vi må handle deretter for best mulig å sikre liv og helse til våre brødre.

Alle vil bli underrettet om det kommer informasjon fra Storlogen eller andre,

som har betydning for logen og møtevirksomheten.

Følg møteplanen (kalender) på denne siden.

GOD SOMMER TIL ALLE

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Jarle Siring

OM