Innstilling av all møtevirksomhet fram til 15.8.2020

På grunn av Korona-virus effekt og konsekvens har Stor Sire besluttet, i samråd med Storlogens embedskollegium, at all aktivitet og møtevirksomhet i Odd Fellow Ordenen opphører fram til 15.august 2020. 

Vi ber alle etterkomme myndighetenes råd og veiledning.

 

 

Velkommen til Loge nr. 98 Henrik Ibsen

Overmester og embedskollegiet

ser frem til å møte brødre og gjester til et innholdsrikt høstprogram 2020.

Vi ønsker et godt oppmøte for å styrke Logens arbeid
og gi brødrene en større glede og en økt egenutvikling.

Dette kan vi oppnå ved å gi møtene et interessant og dypere innhold,
også der hvor vi ikke har gradspasseringer.

Vi vil arbeide for at brødrene kan reise hjem med tanken om at
Dette har vært et godt logemøte.  Jeg gleder meg til neste gang!

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Jarle Siring

OM