Velkommen til Loge 98 Henrik Ibsen 

våren 2022

Det går mot lysere tider, og jeg gleder meg   til de kommende møtene i Logen. Samfunnet er nå åpnet opp igjen, uten pålagte tiltak i forhold til Corona.

For oss i Loge 98 Henrik Ibsen, betyr det at vi kan gjennomføre logemøtene som før pandemien.

Det er imidlertid viktig at hver enkelt bror gjør det som er riktig for ham, både i forhold til fremmøte og smittevern.

Alle vil bli underrettet om det kommer informasjon fra Storlogen eller andre, som har betydning for logen og møtevirksomheten.

Følg møteplanen (kalender) på denne side

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Geir Tjemsland

OM