Velkommen til våre møter som holdes 1. og 3. onsdag i måneden i periodene januar - mai og august/september - desember. Møtene holdes i Ordenshuset i Jørgen Bangs gt. 5 i Grimstad kl. 1900.

Logen ble instituert den 17. september 1994, og teller nå 88 medlemmer. Medlemmene kommer fra Lillesand, Høvåg, Justøya, Birkeland, Grimstad og Kristiansand. Vi har faste kjørelag som gjør at vi har organisert kjøring til og fra møtene i logehuset i Grimstad. Dette er nok en medvirkende årsak til at vi har et veldig godt fremmøte på våre møter. 

Logemøtet starter kl. 1900, og etter møtet samles vi til et hyggelig måltid i den flotte "matsalen" i underetasjen i bygget. Når taffelet er over beveger vi oss opp i salongen i etasjen over, hvor det gode samværet fortsetter til kvelden avrundes som regel i 2300 tiden.

Vår Loge tilhører Leir nr. 27 Homborside sammen med medlemmer fra Loge nr. 98 Henrik Ibsen og Loge nr. 152 Fjære, som begge er tilhørende i Grimstad.