Loge nr. 152 Fjære har sine møter i Jørgen Bangs gate 5, 4876 Grimstad.  Vi har normalt møter den 2. og 4. mandag i månedene september til mai.  Vi ønsker at besøkende brødre melder seg på ettermøtene grunnet bespisningen.

Våre møter starter i O grad.

 

Våren 2023

Bror Overmester og embedskollegiet ønsker medlemmene

velkommen til vårens møter.

 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bjørn Tellefsen

Overmester