Retningslinjer og råd for møter i loge og leir høsten 2020

COVID – 19 og smitteutviklingen.

Nasjonalt ser det ut til at smittespredningen nå er krevende og vanskelig å kontrollere. Storlogen har derfor i ekstraordinært møte 6.11.2020 besluttet at all møtevirksomhet innstilles inntil videre.

OM/HP/HM vil informere medlemmene direkte om situasjonen.

Klikk på lenken nedenfor for utfyllende informasjon.

https://www.oddfellow.no/article.php?articleID=174467&categoryID=14427

 

 

 

Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle Patriarker

 Velkommen til leirens møter høsten 

2020

når forholdene tillater dette.

Møte 25.11. utgår desverre p.g.a. covid-19.

Følg med, neste møte blir eventuelt 10.12.

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Tom Rud

HP