Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle Patriarker

 Velkommen til leirens møter høsten 2024

Først vil jeg ønske deg en riktig 

GOD SOMMER!

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Torbjørn Thorsen

HP