Nytt fra Storlogen 3. september 2020.

Retningslinjer og råd for møter i loge og leir høsten 2020

COVID – 19 og smitteutviklingen.

Nasjonalt ser det ut til at smittespredningen nå er synkende og under kontroll.

Der smittesituasjonen lokalt er lav (som i Grimstad) åpner Storlogen for å starte møteaktiviteten, dersom loger/leire ønsker å avholde møter. Dette skal fortsatt skje etter samråd og tillatelse fra DSS i distriktet.

HP vil informere medlemmene direkte om situasjonen.

Klikk på lenken nedenfor for utfyllende informasjon.

https://www.oddfellow.no/article.php?articleID=174467&categoryID=14427

 

 

 

Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle Patriarker

 Velkommen til leirens møter høsten 

2020

når forholdene tillater dette.

Vårt første møte blir 23.9. etter terminlisten.

OBS! Påmelding!

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Tom Rud

HP