Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle Patriarker

 Velkommen til leirens møter høsten 

2022

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Arne Solheim

HP