Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle Patriarker

 Velkommen til leirens møter våren 

2020

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Tom Rud

HP