Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle Patriarker

 Velkommen til leirens møter høsten 

2021

når forholdene tillater dette.

Jeg håper at vi kan møtes igjen til EI 22. september, og i mellomtiden:

HA EN GOD SOMMER

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Tom Rud

HP