Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle Patriarker

 Velkommen til leirens møter høsten 2023

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Torbjørn Thorsen

HP