Utdrag av brev fra Storlogen 4. mai 2020:

Nye råd fra helsemyndighetene gjeldene fra 7. mai 2020: 

Det er nå anledning til å samle inntil 50 personer til et arrangement med en ansvarlig arrangør og under forutsetning at det holdes 1 meters avstand, samt at smittevernrådene ellers følges. Odd Fellow Ordenen følger dette og det gir leirene god mulighet til å avholde fysisk embedsmannsmøter og andre arrangement. Det minnes også om at mange søstre og brødre kan være i en utsatt gruppe for smitte og det viktigste er å sette liv og helse først.  

Får vi ikke tilbakeslag når det gjelder smitteutvikling av Covid 19, ser det ut som om vi kan ha god aktivitet fra 15. august 2020. 

Vi ber alle etterkomme myndighetenes råd og veiledning. 

 

 

 

Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle Patriarker

En riktig god sommer!

 Velkommen til leirens møter høsten 

2020

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Tom Rud

HP