Innstilling av all møtevirksomhet fra 15.8.2020

På grunn av Korona-virus effekt og konsekvens har Stor Sire besluttet, i samråd med Storlogens embedskollegium, at all aktivitet og møtevirksomhet i Odd Fellow Ordenen opphører fram til 15.august 2020. 

Vi ber alle etterkomme myndighetenes råd og veiledning.

 

 

Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle Patriarker

 Velkommen til leirens møter høsten 

2020

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Tom Rud

HP