Retningslinjer og råd for møter i loge og leir våren 2021

COVID – 19 og smitteutviklingen.

Nasjonalt ser det ut til at smittespredningen nå er krevende og vanskelig å kontrollere.

Oppstart av møtevirksomhet (brev fra Storlogen 28.1.2021):

Smittesituasjonen lokalt ser ut til å utvikle seg forskjellig fra sted til sted. Forutsatt at smittesituasjonen lokalt er lav, åpner Storlogen for å starte møteaktiviteten utover våren, i samråd og tillatelse av DSS. Hensyntatt sentrale og lokale smittevernsrestriksjoner. 

OM/HP/HM vil informere medlemmene direkte om situasjonen.

Klikk på lenken nedenfor for utfyllende informasjon.

https://www.oddfellow.no/article.php?articleID=174467&categoryID=14427

 

 

 

Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle Patriarker

 Velkommen til leirens møter våren 

2021

når forholdene tillater dette.

 

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Tom Rud

HP