Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle Patriarker

 Velkommen til leirens møter våren 2024

Husk påmelding om du skal spise!

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Torbjørn Thorsen

HP