Logeåret 2020

Bror overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre et godt logeår.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Reidar Larsen
OM

Sommertreff for 34 Fredriksten

Siden situasjonen har bedret seg noe og regelverket har åpnet for mindre sammenkomster dersom man tar forhåndsregler, er det besluttet at det avholdes sommertreff for 34 Fredriksten den 3. juni kl. 18.00.

Se egen mail fra bror Sekretær med invitasjon og detaljer.

Jan-Petter Jensen, Herold for 34 Fredriksten