Logeåret 2023

Bror overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre et godt logeår.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Reidar Larsen
OM

06.01.2023 Oppstart av logeaktivitet for 34 Fredriksten

Godt nyttår! Da ser vi alle frem mot første møte 18. januar! 

Vel møtt!
Mbh. i V.K. og S.,
Aa. Kaldestad, Herold for 34 Fredriksten