Logeåret 2024

Bror overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre et godt logeår.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ken Juel Olsen
OM

31.01.2024 Oppstart av logeaktivitet for 34 Fredriksten

Godt nyttår! Ønsker alle en god oppstart av logeåret 2024

Vel møtt!
Mbh. i V.K. og S.,
Roy G. Svendsen, Herold for 34 Fredriksten