På disse treffene går praten løst og det serveres mat og kaffe for en liten sum.

Ta kontakt dersom du ønsker å delta men har behov for transport, så prøver vi å ordne det!

Møtetiden er kl. 12.00
Se møteplanen for kommende møter denne terminen.

Kontaktperson:
Ole Johnny Halvorsen
Låbyvn. 24 B
1781 Halden
Telefon: 68 18 35 86
Mobil: 995 39 322
E-post: jonnysborg@gmail.com

Møtested: Berga, Busterudkleiva 19, Halden