På disse treffene går praten løst og det serveres mat og kaffe for en liten sum.

Ta kontakt dersom du ønsker å delta men har behov for transport, så prøver vi å ordne det!

Møtetiden er kl. 12.00
Se møteplanen for kommende møter denne terminen.

Kontaktperson:
Jens-Petter Jensen
Sollihøyda 12
1783 Halden
Mobil: 976 50 310
E-post: jenspje@gmail.com

Møtested: Berga, Busterudkleiva 19, Halden