Rebekkaloge nr. 17 Unitas

Embedskollegiet 2023-2025

For medlemmer

27
aug
Arbm.
19:00
Til alle aktiviteter
Besøksadresse
Busterudkleiva 19
Halden
Rebekkadistrikt nr. 23 Smaalenene
Postadresse
Busterudkleiva 19
1778 Halden

Kontaktpersoner

Tove Irene Bakke
Overmester
Anne-Kari Petersen
Undermester
Wenche Hildebrandt Viken
Sekretær
Ann Britt Skjerve
Herold