Vi er søstre i et trygt og godt fellesskap
som samarbeider både for hverandre og andre. 

Vi har møter annenhver tirsdag i
Odd Fellow Ordenens hus ”Berga” i Halden. 

Ønsker du å delta i dette fellesskapet,
er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.
                                    ***

Vår orden har som mål at vi skal bli bedre medmennesker.
Lære oss se og ta vare på hverandre og hverandres kunnskap.
Det aller viktigste er dog att vi selv vil og strever etter at bli en bedre versjon av oss selv.
Der medmenneskelighet, med hjertet i sentrum, følger oss i tanke og handling –
både i og utenfor ordenen.

Loge nr 17. Unitas * 2021-2023
Overmester og embedskollegiet ønsker
alle søstre gode logeår.


Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Mona Carlsen
OM

 

I.f.m. utleie av Berga Selskapslokaler, bes interessenter besøke

www.berga.no eller ringe tlf. 951 19 566.