Velkommen til Rebekkaloge nr. 17 UNITAS

Unitas betyr enighet og bokstavene kan stå for:

Unike, Nære, Interesserte, Trofaste og Arbeidsomme Søstre

Vi er søstre i et trygt og godt fellesskap som samarbeider både for hverandre og andre. 

Vår orden har som mål at vi skal bli bedre medmennesker.
Lære oss se og ta vare på hverandre og hverandres kunnskap.
Det aller viktigste er dog att vi selv vil og strever etter at bli en bedre versjon av oss selv.
Der medmenneskelighet, med hjertet i sentrum, følger oss i tanke og handling –
både i og utenfor ordenen.

Vi har møter annenhver tirsdag i Odd Fellow Ordenens hus ”Berga” i Halden. 

Ønsker du å delta i dette fellesskapet, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Overmester

 

I.f.m. utleie av Berga Selskapslokaler, bes interessenter besøke

www.berga.no eller ringe tlf. 951 19 566.