Vår 2024

Overmester og embedskollegiet gleder seg til igjen å treffe brødre og gjester

til gode og innholdsrike logemøter.

Vi ønsker et godt oppmøte for å styrke Logens arbeid til glede for brødrene.

Våre faste møter avholdes kl 19.00 hver 1. og 3. tirsdag i måneden

i Odd Fellow-huset, Hvedings gate 4 i Harstad.

Vår oppfordring er som alltid
Møt så ofte du kan!

Vi vil arbeide for at brødrene kan reise hjem med tanken om at
Dette har vært et godt logemøte - jeg gleder meg til neste gang!

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
John Richards
Overmester


Logemøte hver 1. og 3. tirsdag i måneden klokken 19:00 i våre logelokaler i Hvedingsgt. 4 Harstad