Høst 2022

Overmester og embeds kollegiet gleder seg til igjen å treffe brødre og gjester

til gode og innholdsrike logemøter.

Vi ønsker et godt oppmøte for å styrke Logens arbeid til glede for brødrene.

Våre faste møter avholdes kl 19.00 hver 1. og 3. tirsdag i måneden,

i Odd Fellow-huset i Hvedingsgate 4, Harstad.

Vår oppfordring er som alltid
Møt så ofte du kan!

Vi vil arbeide for at brødrene kan reise hjem med tanken om at
Dette har vært et godt logemøte - jeg gleder meg til neste gang!

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Tore Johansen
Overmester


Logemøte hver 1. og 3. tirsdag i måneden klokken 19:00 i våre logelokaler i Hvedingsgt. 4 Harstad