Loge nr 13 Ruth er en loge i sterk utvikling og vekst.  Søstrene har et godt samarbeid og et sterkt søsterfellesskap.

Utvikling og kreativitet har de siste årene preget logen, innad som utad, med flere utadvente tiltak.  Det har ført til en mer åpen loge som gjør at den yngre garde ser at logen også kan være noe for dem.

Pandemien har selvfølgelig også preget vår loge, men med å se muligheter har vi klart å gjennomføre nesten alle våre oppgaver med begrensninger.

Vi lever stadig i håpet, og har sterk tro på at vi snart får normale tider.

Vennlig hilsen 
Anne Bjørg Rygg
OM