Velkommen til Loge nr 13 Ruth

Kollegiet hadde planlagt å åpne logen vår 25. august.

På grunn av smittesituasjonen i forhold til Covid-19,
utsettes åpningen på ubestemt tid. 

Inntil vi vet når logen igjen kan bli åpnet,
må dere alle ta vare på deres selv og på hverandre.

Søsterhilsen Kollegiet i Loge Ruth