Vi bærer håp om at coronavaksinen og selve smittesituasjonen fremover

kan gjøre det mulig å få starte opp med logemøter og logearbeid

om ikke så alt for lenge.

 

Vårprogrammet ligger klart og vi håper i størst mulig grad å få gjennomført dette.

 

Søsterhilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Inger Elisabeth Kristiansen
Overmester