Loge nr 13 Ruth er en loge i sterk vekst og utvikling.  Søstrene har et godt og sterkt fellesskap.  Utvikling og kreativitet preger logen innad som utad.  Det har ført til en mer åpen loge som også den yngre garde nå ser på med interresse og mulighet.  Rekruttering og nyskapning er vårt motto og har tatt logen vår til en  ny og moderne tid der søstrene synes det er godt å tilbringe tid sammen.  

Med søsterlig hilsen 

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Anne Bjørg Rygg 

OM