Velkommen til Loge nr. 13 Ruth som er en loge i vekst og utvikling
Vårt samfunn er grunnlagt på Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Vi er en åpen loge som legger vekt på utvikling og kreativitet, og vi ser nå at mange 
av de unge er på søken etter verdier utover det materielle. Her får de et godt fellesskap, og medlemmene synes det er godt å tilbringe tid sammen.
 
Med Søsterlig Hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
 
Anne May Schjelderup
 OM