Informasjon fra Storlogen :

 

Kjære søstre og brødre,

 

Koronavirus effekt og konsekvens.

Stor Sire har besluttet, i samråd med Storlogens embedskollegium, at all aktivitet og møtevirksomhet i Odd Fellow Ordenen opphører fram til 15. august 2020.

Ta vare på hverandre – bruk telefonen – og følg myndighetenes råd.

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan

Stor Sire

 

 

 

______

 

 

På denne siden finner du informasjon om Odd Fellow Gården i Haugesund.

Informasjon om de forskjellige Loger og Leirer finner du til høyre.

 

Har du forespørsel om leie av Odd Fellow Gården i Haugesund, kontakt Solveig Nilsen på
telefon: 992 29 002 eller e-post solveig.nilsen@haugnett.no

 

Se også vår Facebookside

 

Nettsiden er under oppdatering, og det vil kunne forekomme feil og mangler.