Velkommen til Loge nr. 52 Catena
 

 

 
 

Overmester og embedsmenn ønsker velkommen til høstmesteret 2021.

La oss forsøke å gjøre alvor av ordene 

MØT SÅ OFTE DU KAN !

og ta gjerne med en bror vi ikke har sett på en stund. 

Geir Atle Bjerkeli Hansen
OM

 

                     

Er du ikke medlem? Du kan gjerne bli med

på informasjonsmøte for å få vite mer. Ta

kontakt med Geir Atle Bjerkeli Hansen 99717519 eller

Knut Ove Kristensen 91345441 for  informasjon.