Vår loges navn Athene er hentet fra den greske mytologi. Athene var datter av Zevs og Metis. Orakelet i Delfi spådde at Athene skulle bli både vakker, intelligent og talentfull. Hun ble da også meget kunnskapsrik innen vitenskap, utdanning, kunst og håndverk. Hun delte villig av sin kunnskap, og hun var et fredens menneske. Streng, men alltid rettferdig. På grunn av sin klokskap og rettferdighet, ble hun ofte brukt i rettstvister hvor hun løste saken på fredelig vis. Athene hører sammen med byen Athen. Det sies at hun var byen Athens borggudinne. På høyden Akropolis utenfor Athen, lå tempelet Parthenon. Dette ble viet Athene, og her stod en statue av henne med en ugle på hodet. Uglen var hennes hellige symbol. På vårt emblem sees gudinnen Athene foran tempelet Parthenon.

 

Vi ønsker alle søstrene i Loge nr. 69 Athene et godt logeår.

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                              Klara Børseth

                                      OM