HØSTSEMESTERET 2019

Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker
alle patriarker hjertelig velkommen

til våre leirslagninger høsten 2019

 Med patriarkalsk hilsen i
 Tro, Håp og Barmhjertetighet.

  Duvald Stange
  HP