Leiråret 2021

Hovedmatriark og embetskollegiet

ønsker alle matriarker en god helse,

og ser frem til at vi på ny kan begynne

våre leirslagninger.

Med matriarkalsk hilsen i
Tro, håp og barmhjertighet

Ingebjørg Lervik
H
M