Leiråret 2019

Hovedmatriark og embedskollegiet
ønsker alle matriarker et flott leirår. 
        Med matriarkalsk hilsen i
       Tro, håp og barmhjertighet

                 Ingebjørg Lervik
                         HM