Leiråret 2019 - 2020

Hovedmatriark og embedskollegiet
ønsker alle matriarker et flott leirår. 

Med matriarkalsk hilsen i
Tro, håp og barmhjertighet

Ingebjørg Lervik
HM