Periode sept 2019 - sept 2021  

Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker en aktiv leirperiode.   

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Odd Harald Mathisen
HP