Velkommen til Loge 40 Vern

NB ! Alle våre møter starter Kl. 19:00

Nye embedsmenn i Loge 40 Vern 2023-25:

Bak fra venstre: Sekr. Dag Rojahn Karlsen. Skm. Ketil Olaf Paulsen, CM Rolf Birger Bendiksen, Kap. Borger Larsen
Foran fra venstre: Storrep. John Glattetre, Fung X-OM Sverre Solberg, OM Terje Gulbrandsen, UM Randulf Meyer

Sommersamling 10.7, 24.07, 07.08 og 21.08

Info kommer senere, følg med !