Velkommen til Loge 40 Vern

 

Nye embedsmenn i Loge 40 Vern 2021-23:

Bak fra venstre: CM Roy Jørgensen,Sekr. Hans-Olav Fredriksen, Skm. Ketil Olaf Paulsen, Kap. Roy Svendsrud
Foran fra venstre: Ex-OM Patric Gjessing, Storrep. John Glattetre, OM Per Kristian Veberg, UM Terje Gulbrandsen

Formiddagstreff mandag kl. 11.30 : 02.01, 06.02, 06.03 og 03.04

NB ! Fra 2023 starter alle møter Kl. 18:30