Velkommen til Loge 40 Vern

 

Nye embedsmenn i Loge 40 Vern 2021-23:

Bak fra venstre: CM Roy Jørgensen,Sekr. Hans-Olav Fredriksen, Skm. Ketil Olaf Paulsen, Kap. Roy Svendsrud
Foran fra venstre: Ex-OM Patric Gjessing, Storrep. John Glattetre, OM Per Kristian Veberg, UM Terje Gulbrandsen