Velkommen til Loge 40 Vern

 

Nye embedsmenn i Loge 40 Vern 2019-21:

Bak fra venstre: Skm. Terje Gulbrandsen, Sekr. Paul Thomas, UM Per Kristian Veberg, Kap. Roy Svendsrud
Foran fra venstre: Ex OM Randulf Meyer, OM Patric Gjessing, Storrep. Dag Rojahn Karlsen