Loge nr.40 Vern ble stiftet 2.mai 1953.

Etter tilhold i Tårnegården, Horten fra 1953 til 1998, flyttet logen i 1999 inn i dagens lokaler som eies i fellesskap av Frimurerne og Odd Fellow. Logegården ligger sentralt i Horten, og er tidligere menighetshus for Den Kristelige Menighet (Smiths venner). Gården ble overtatt for kr.4,5 millioner.