Velkommen til Loge 67 Cordelia

OM Kristina Vogl Berge og hennes kollegie ønsker 

velkommen til ett nytt Logeår.

Sekr Rita Brudal, Kap Marit G Vangsnes, Storrep Tone Sagvik,

Skm Grete Finnskog, CM Rannveig G Johansen,Fung Eks OM Hilde Olsen,

OM Kristina Vogl Berge, UM Ann-Karin Johansen