Bak fra venstre: CM Mette Iversen, Kap Anne-Grethe Sande, Skm Eva Kruse Korsgaard, Storrepr Tone Sagvik
Foran fra venstre: Eks OM Kristina Vogl Berge, OM Ann-Karin Johansen, UM Trine Skorge, 
Sekr. Anne-Marit Kalnes Veberg