Cordelia
  • Cordelia står for Hjertelighet og Vennlighet. Et hjerte og et håndtrykk er derfor sentrale symboler i vårt emblem. Det er tegnet av Eks OM Main Christensen.