Høstterminen 2019 til og med vårterminen 2021

Velkommen til Leir nr. 28. Oslofjord sin hjemmeside.
Her vil det komme informasjon som vedgår Leir 28's møter.
 

Hovedpatriark i Leir nr. 28 Oslofjord,  Knut Holstrøm

Hovedpatriarken og embedskollegiet ønsker alle patriarker

et godt leirår og hjertelig velkommen til leirslagninger.

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet.

Knut Holstrøm
Hovedpatriark