Kollegie Leir 28 Oslofjord 2023-2025

 

 

Hovedpatriarken og embedskollegiet ønsker alle patriarker

et godt leirår og hjertelig velkommen til leirslagninger.

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet.

Øyvind Bang
Hovedpatriark