Høstterminen 2021 til og med vårterminen 2023

Velkommen til hjemmesiden for Leir nr. 28 Oslofjord.
Her vil det komme informasjon om møter i  Leiren.
 

Hovedpatriark i Leir nr. 28 Oslofjord,  Hans-Erik Røneid-Hansen.

Hovedpatriarken og embedskollegiet ønsker alle patriarker

et godt leirår og hjertelig velkommen til leirslagninger.

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet.

Hans - Erik Røneid - Hansen
Hovedpatriark