Høstterminen 2019 til og med vårterminen 2021

Velkommen til Leir 28. Oslofjord sin hjemmeside.
Her vil det komme informasjon som vedgår Leir 28's ærender.
 

Det er valgt ny hovedpatriark i Leir 28 Oslofjord, han heter Knut Holstrøm

Hovedpatriarken og embedskollegiet ønsker alle patriarker

et godt leirår og hjertelig velkommen til leirslagninger.

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet.

Knut Holstrøm
Hovedpatriark