Leir nr 28 Oslofjord ble instituert 2. september 2015 i Horten.