Leir nr 28 Oslofjord ble instituert 2. september 2015 i Horten.

Møtetid er første onsdag i hver måned, med start kl 19.00.