Velkommen til Loge nr 86 Sigurd Syr.

Overmester og Embedskollegiet i Loge nr. 86 Sigurd Syr ønsker alle brødre og gjester velkommen til våre møter. De avholdes kl 19:00 andre og fjerde tirsdag i hver måned i Losjelokalene på Eikli.

Pandemien er nå på retur, og samfunnet åpnes opp igjen. Vi har derfor besluttet å starte opp igjen vår møtevirksomhet og første møte blir 8. mars kl 19:00, i Losjelokalene på Eikli. Vel møtt!

 

 

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Sigurd Lorentsen
Overmester