Med bakgrunn i foreliggende smittesituasjon har Stor Sire i samråd med Storlogens valgte embedsmenn, besluttet av vi foreløpig utsetter åpning for vanlig møtevirksomhet.
 

Derfor er møtene som skulle vært avholdt i august og september avlyst. 

 

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet


Erik Sunnvoll
Overmester