Velkommen til Loge nr 86 Sigurd Syr høsten 2021.

Pandemien er ikke over men de fleste er snart fullvaksinert, smitten har en tydelig positiv utvikling og vi håper og tror på en tilnærmet normal møteaktivitet til høsten 2021. Vi må forholde oss til gitte smittevernstiltak men forbereder oss til å kunne ønske våre brødre velkommen til første møte med installasjon av nye Embedsmenn tirsdag 24. august 2021.

 

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet


Erik Sunnvoll
Overmester