Med bakgrunn i foreliggende smittesituasjon har Stor Sire i samråd med Storlogens valgte embedsmenn, besluttet at vi innstiller møtevirksomheten inntil videre.
 

Storlogen følger utviklingen nøye og støtter seg på de råd og veiledninger som gis av myndighetene.  Det er vårt håp at det skal være mulig å komme i gang med ordensvirksomheten, om ikke for lang tid.

Derfor er møtene som skulle vært avholdt i vårterminen avlyst. 

 

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet


Erik Sunnvoll
Overmester