Velkommen til Loge nr 86 Sigurd Syr.

Overmester og Embedskollegiet i Loge nr. 86 Sigurd Syr ønsker alle brødre og gjester velkommen til våre møter. De avholdes kl 19:00 andre og fjerde tirsdag i hver måned i Losjelokalene på Eikli.

 

 

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Hans Petter Myrvold
Overmester