Loge nr. 86 Sigurd Syr ble stiftet 10. november 1973, og har idag ca. 60 medlemmer. Vi møtes hver 2. og 4. tirsdag i måneden, og er en loge for menn. Våre medlemmer kommer i hovedsak fra Ringerike, Hole og Hadeland.

Det er avslappende å sette seg i logesalen og la mange gode inntrykk falle inn og trenge bort stress, kav og mas fra hverdagen. I logesalen er møtet preget av ro, vakker musikk og gode diskusjoner om vårt logearbeid, gjerne koblet med opplæring i etikk.

Våre logemøter er delt i to, først et formelt rituelt møte i logesalen, og så et Ettermøte. På Ettermøtet inntar vi et Brodermåltid, og vi har ofte et foredrag eller annen underholdning.

En loge er et samlingssted for vennskap, læring og utvikling - egenutvikling sammen med venner!