Overmester og Embedskollegiet ønsker hjertelig velkommen til møtene i vårterminen 2020. Det er alltid hyggelig å få besøk og Odd Fellow brødre fra andre Loger er hjertelig velkommen på våre møter.

I vår Handlingsplan er trivsel et overordnet mål og vi vil legge til rette for at brødrene skal oppleve at det er hyggelig og givende å komme på møtene i Logen.

Et annet overordnet mål er å rekruttere nye medlemmer for å sikre Logens fremtid og det er viktig å tenke på det i omgang med venner og bekjente. Er det spørsmål i denne sammenheng så ta gjerne kontakt med Overmester.

 

Loge nr. 86 Sigurd Syr har sine møter 2. og 4. tirsdag i måneden i
Losjelokalene i Dronning Åstas gate 14 i Hønefoss.

 

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet


Erik Sunnvoll
Overmester