Våren 2022

Overmester og Embetskollegiet ønsker alle våre søstre velkommen til et innholdsrikt logeår.

Vi går spennende tider i møte med nytt embedskollegium og nye utvalgte embedsmenn.

Med søsterlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Wenche Kleppe Torkelsen

OM