Møtene begynner kl. 19.00
Møtedag: 1. og 3. tirsdag i måneden
Møtested: Logelokalene, Eiklisenteret, Hønefoss

Søstertreff siste lørdag i mnd. kl. 12.00. Møtested: Søndre Torv