Velkommen til loge nr. 110 Sølvkjeden

Postboks 150

3603 Kongsberg


Møtedag: annenhver tirsdag

Møtested: Kirkegata 9, 3616 Kongsberg


Loge året 2023

Overmester og embedskollegiet ønsker 

alle søstrene velkommen til høst terminen!

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Therese Børke

OM