Velkommen til Loge nr. 112 Høyevarde

NAVNET HØYEVARDE. Høyevarde er et fyr som ligger til skipsleden ved Norsk Hydro Karmøy Fabrikker, og er et av Norges eldste fyr. Det ble satt i drift i år 1700 og ble drevet privat helt frem til 1815. Da ble anlegget overtatt av staten. Foruten fyret var det også en tollstasjon på Høyevarde. I 1902 ble fyrstasjonen nedlagt og erstattet av to fyrlykter. De er i dag flyttet. Norsk Hydro har restaurert hele anlegget og innredet det med stilige gamle møbler, noe tilsvarende de som ble brukt den gang anlegget var i drift. Fyret har ledet mange sjøfarende trygt i havn i over 200 år, og derfor ble det besluttet at Høyevarde også skulle være vår loges navn.

ODD FELLOW ORDENENS FORMÅL er å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene, å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres neste, og lære dem at ord ikke er nok, men at disse lærdommer må omsettes i handling for at hver enkelt etter evne kan bidra til menneskenes forbedring og fullkommengjørelse.