Velkommen til Odd Fellow-huset i Kopervik.

Huset er tilholdsted for 1 Odd Fellow loge og 1 Rebekkaloge