Velkommen til Loge nr.96 Fabiola

 

 

 

Mine søstre

 

Overmester og embetskollegiet ønsker alle søstre og deres familier et Godt Nytt År. 

På grunn av en fremdeles pågående pandemi og strenge restriksjoner fra helsemyndighetene starter logeåret 2021 dessverre med avlysninger av planlagte møter i januar.

Vaksinering er begynt, så vi håper alle at dette vil føre til en "normalisering av samfunnet igjen" ,slik at alle kan få igjen sin hverdag.

Med søsterlig hilsen i Vennskap Kjærlighet og Sannhet

                                        Svanhild Vea

                                                                         OM