Velkommen til Loge nr.96 Fabiola


 

Logen, som ble stiftet i 1993, har sitt virke i Kopervik, og gjennom arbeidet vårt har vi etablert humanitære fond hvor vi hjelper både lokalt, regionalt, nasjonalt og også internasjonalt. Medlemmene, vi er pr. idag, 44 medlemmer, kalles i daglig tale som søstre.

 Vi er fordelt over et bredt spektrum av både yrker og aldre, og vi speiler dermed mye av det samfunn vi lever i. For den interesserte søster er det god anledning til å engasjere seg aktivt i logens arbeid istedenfor bare å være deltaker på logens møter.

Medlemskontingenten i logen vår er for tiden kr. 1000 pr. termin. Loge nr. 96 Fabiola avholder møter annen hver onsdag kl.19.00 i vårterminen, som er fra begynnelsen av januar til slutten av mai,høstterminen starter vanligvis i slutten av august.