Vinter/vår 2024.

Overmester og embedsmenn ønsker alle søstrene et riktig godt Logeår. 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Kari-Janne Rønning Thorstensen

OM

Rebekkaloge nr. 42 Skuld har sine møter i Ordenshuset i Larvik 1. og 3. onsdag i måneden unntatt i perioden juni - august.

 

 

Kap. Lise Adine Nordby, Skm. Ragnhild Sande, UM Mary-Ann Klepp, Sekr. Nina Fongaard, CM Barbro Skifjell,

Storrepr. Else Aasrum, OM Kari-Janne Rønning Thorstensen, fung. Eks OM Ellen Hatlo