Vinter/Vår 2021

Overmester og embedsmenn ønsker alle søstrene et riktig godt Logeår. 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ellen Hatlo

OM

 

Rebekkaloge nr. 42 Skuld har sine møter i Ordenshuset i Larvik 1. og 3. onsdag i måneden unntatt i perioden juni - august.