Velkommen til Loge nr. 120 Colin Archer i Larvik

Herved ønsker Overmester og Embedskollegiet i
Odd Fellow Loge nr. 120 Colin Archer
deg hjertelig velkommen til våre nettsider.

Vi håper at disse sidene skal kunne gi deg
litt mer informasjon om vår Loge.

Du finner ytterligere generell informasjon om Logen vår her,
eller klikk på en av lenkene til høyre.

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet


Roy Stensgaard
Overmester