Velkommen til Loge nr. 120 Colin Archer i Larvik

Herved ønsker Overmester og Embedskollegiet i
Odd Fellow Loge nr. 120 Colin Archer
deg hjertelig velkommen til våre nettsider.

Vi håper at disse sidene skal kunne gi deg
litt mer informasjon om vår Loge.

Du finner ytterligere generell informasjon om Logen vår her,
eller klikk på en av lenkene til høyre.

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet


 

Morten Snørsvald
Overmester

 

Kjære Brødre!

På grunn av Corona smitten er all møtevirksomhet i logen avlyst.

 Vi satser på at mange er vaksinert innen høsten, slik at vi kan starte opp på nytt mandag 28 august med

3 stykker som skal ha 40 års Veteran Juvel

Se også info som kommer fra Stor Logen.