Velkommen til Loge nr. 120 Colin Archer i Larvik

Logen vår ble stiftet 22.04.1989 og er utgått fra Loge nr. 26 Svenør. Vi møtes to ganger i måneden i perioden august - ­mai. Klikk på Møteprogram til høyre for nærmere informasjon om våre møter og møtedager.

Besøksinformasjon finner du her

Møtene veksler mellom rene logemøter av rituell karakter og klubbaftener med foredrag eller annen un­derholdning. Til vårt Julemøte og Sommermøte inviterer vi våre damer med. Vi arrangerer også informasjonsmøter, hvor potensielle medlemmer vil få opplysning om vår organi­sasjons oppbygning og virkemåte samt få anledning til å møte mange av logens medlemmer.

 

Av utadvendt arbeide og saker vi støtter kan nevnes:

  • Stiftelsen Gurvika, hvor vi har ansvaret for to av hyttene
  • Larvik Sykehus
  • Redningsselskapet
  • SOS barnebyer
  • Enkelte andre lokale humanitære formål.