Logeåret 2023

Bror overmester og embedsmennene 
ønsker alle brødre et flott logeår. 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Egil Ole Murland
OM