Anders Sandvig

Foredrag om Odd Fellow Akademiets virksomhet

Publisert

Gode Brødre!

På vårt logemøte 11. april vil representanter fra Odd Fellow Akademi komme for å orientere om Akademiets  virksomhet. 
Vi vil tro at dette er et aktuelt foredrag, fordi  vår loge, gjennom utarbeidelse av loge Anders Sandvigs historie gjennom 60 år, allerede er en del av Akademiets virksomhet. Tre brødre fra loge 63 Anders Sandvig; Storrepr. Svein Erik Dahlum, Eks. OM Geir Aaløkken og bror Kai Morten Løkken skriver historien til vår loge gjennom 60 år.

Vi ønsker alle vel møtt!