Overmester og embetskollegiet 
ønsker alle søstrene velkommen til  et nytt logeår..

Høst 2023 - Vinter/Vår 2024

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Overmester Alfhild Stokkereit