Logeåret 2021

Overmester og embetskollegiet 
ønsker alle søstrene velkommen til  et nytt logeår. 

Vi håper det blir mer aktivt og givende enn det siste året ble. Foreløpig er all møte aktivitet avlyst.

Søstrene vil bli underrettet når vi igjen kan avholde møter i følge Terminkortet.

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Elin Holen Stenersen