Høst 2021 - Vinter/Vår 2022

Overmester og embetskollegiet 
ønsker alle søstrene velkommen til  et nytt logeår..

 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Overmester Alfhild Stokkereit