Høst 2021 - Vinter/Vår 2022

Overmester og embetskollegiet 
ønsker alle søstrene velkommen til  et nytt logeår. 

Vi håper det blir mer aktivt og givende enn det siste året ble. Foreløpig er all møte aktivitet avlyst.

Embedskollegiet planlegger oppstart av normal møte virksomhet høst 2021.

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Elin Holen Stenersen