Navnet på logen ble Sigrid Undset. Søstrene var enige om at dette var et godt navn og det ble godkjent av Storlogen. Sigrid Undset bodde det meste av sitt voksne liv på Lillehammer og har et meget godt omdømme. Familien ga tillatelse til å bruke navnet.

Logens emblem er Kransen, navnet på en av Sigrid Undsets mest kjente bøker.

Logen har i dag ca. 70 medlemmer fra Ringebu i nord til Biri i sør.

Møtene holdes i logehuset i Mathiesens gate 13, Lillehammer, kl. 19.00 hver tirsdag i partallsuker fra september til mai.

 

OM og embedskolleiget ønsker alle søstrene velkommen til møtene.

Møt så ofte du kan.

 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Alfhild Stokkereit