Velkommen til 2021

Loge 153 Olavskilden har sine møter på Ordenshuset som ligger i Gamle Strømsvei 99 på Strømmen 2. og 4. onsdag i måneden.

Overmester ønsker alle brødre velkommen til våren 2021

Covid-19 setter foreløpig stans i våre møter fysisk i våre ordenslokaler.

Med bakgrunn fra dagens endring i koronaforskriften for Lillestrøm kommune og kveldens Embedskollegiemøte, er all logeaktivitet på Ordenshuset stengt fram til 14/4.
 
Vi holder på de digitale møtene frem til påske.
 

Alle vil få informasjon via e-post og vår Facebookside.

Ta godt vare på hverandre!

 

Geir Ringberg

overmester

https://www.facebook.com/search/top/?q=loge%20153%20olavskilden&epa=SEARCH_BOX