Loge 153 Olavskilden har sine møter på Ordenshuset i Gamle Strømsvei 99 på Strømmen 2. og 4. onsdag i måneden unntatt perioden juni-august.

Overmester ønsker alle brødre velkommen til høsten 2020

153 Olavskilden og Embedskollegiet ønsker alle våre brødre hjertelig velkommen tilbake i logehuset fra og med 15. august.

Vi har en spennende høst i møte. Der vi i 153 Olavskilden gjennom vår tilhørighet i Odd Fellow Ordenen baserer oss på læren om medmenneskelige verdier og som alltid søke å gi våre medlemmer gode etiske holdninger.

Våre verdier er tidløse og gjennom vårt engasjement i samfunnet, for hverandre og for våre medmennesker kan vi vise nestekjærlighet, rettferdighet, omsorg og medfølelse. Begreper som står sterkt i vår orden.

Den tiden vi har vært gjennom siden mars og fremover, er fremdeles viktige for å holde disse i hevd. Vi har også lært at gjennom våre egne holdninger og vårt engasjement, har fått kjenne litt på dette. Fremdeles må vi holde fast i de nasjonale smittevern anbefalingene når vi møtes fysisk.

Når vi nå åpner for alminnelig loge virksomhet, så er vårt formål å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene.

Hos oss vil du være velkommen, vår dør er atter en gang, åpen for deg.

I vennskap, kjærlighet og sannhet

 

Geir Ringberg

Overmester

https://www.facebook.com/search/top/?q=loge%20153%20olavskilden&epa=SEARCH_BOX