Velkommen til 2021

Loge 153 Olavskilden har sine møter på Ordenshuset som ligger i Gamle Strømsvei 99 på Strømmen 2. og 4. onsdag i måneden.

Overmester og Embedskollegiet ønsker alle brødrene hjertelig velkommen til høstens møter.
Møt så ofte du kan.

 

Med brodelig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Pål Pedersen

Overmester

https://www.facebook.com/search/top/?q=loge%20153%20olavskilden&epa=SEARCH_BOX