Velkommen til 2021

Loge 153 Olavskilden har sine møter på Ordenshuset som ligger i Gamle Strømsvei 99 på Strømmen 2. og 4. onsdag i måneden.

Overmester ønsker alle brødre en riktig god sommer.

Korona har satt sitt preg på loge livet for oss alle. Når sommeren er over og vi kommer tilbake i august er det med nytt og friskt mot.

Vi starter opp med Olavsmarsjen lørdag 21. august.

Alle vil få ytterligere informasjon, via vår facebookside og e-post.

 

Geir Ringberg

Overmester

https://www.facebook.com/search/top/?q=loge%20153%20olavskilden&epa=SEARCH_BOX