Odd Fellow loge nr. 153 Olavskilden ble instituert den 14. mars 2012. Initiativet til å danne denne logen kom fra Bjørn Arild Johnsen, Eks Storrepresentant i Odd Fellow loge nr. 92 Romerike og initiativtaker til Strømmen Broderforening. Bjørn Arild Johnsen hadde en visjon om å utvide Odd Fellow-tilstedeværelsen i vekstområdet Romerike, som var kjent for sine store muligheter for vekst.

I rekrutteringsarbeidet tok logen kontakt med Ordenskanselliet for å få en liste over Ordensmedlemmer i Romeriksområdet. Dette resulterte i gjensynsmøter med "hjemløse brødre" som hadde flyttet til området uten å melde overgang til en ny loge. Etter en vellykket start ble logen etablert og det ble gjennomført en demokratisk prosess for å velge navn. Dette førte til at navnet Olavskilden ble valgt.

Symbolene og seglet ble utformet med nøye gjennomtenkte betydninger, og logen fikk sin egen sang komponert av tre dedikerte brødre. Logen har strategisk vurdert Ordensarbeidet, tatt hensyn til befolkningsvekstprognoser for Romerike, og planlagt for fremtidig ekspansjon i det sentrale Østlandsområdet. På denne måten har logen vokst og utviklet seg siden sin instituering.

 

Utdrag fra De Tre Kjedeledd etter institueringen
 (klikk på bildet for å lese)